LOGO 888

ดูดวง โลโก้ ฮวงจุ้ย ทะเบียนรถ เบอร์โทรศัพท์

บริการรับดูดวงฤกษ์ยาม

ฤกษ์ยาม 64ข่วย

ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดวิชาฤกษ์ยามของระบบซำง้วน ซึ่งมีวิธีการค้นหาที่สลับซับซ้อน รวมทั้งวิธีการใช้ที่ค่อนข้างยุ่งยากและมีขั้นตอนมากมาย

ศาสตร์ทางด้านฮวงจุ้ย ซึ่งได้อาศัยข่วยมาใช้คำนวณฤกษ์ยามที่เป็นมงคล และส่งผลให้เกิดพลังที่ดีแก่ผู้กระทำการ เป็นตำราน้อยมากในไทยที่จะเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้รู้

เป็นตำราในการคำนวณหาฤกษ์ในการกระทำการต่างๆ เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้กระทำการต่างๆ

การทำนายอี้จิง (จีน: 易經)

คือวิชาที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง จากมีเป็นไม่มี ไม่มีเป็นมี บวกกลายเป็นลบ ลบกลายเป็นบวก จึงมีการแทนสิ่งเหล่านี้ด้วยเส้นเต็มและเส้นขาดสองแบบ เมื่อนำมารวมกันหกเส้นหรือฉักลักษณ์ (ฉักกะ = หก, ลักษณะ = รูปแบบ) เมื่อนำมาหาค่าความน่าจะเป็นก็จะได้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงถึงหกสิบสี่แบบ จนกลายมาเป็นแม่แบบของวิชาฮวงจุ้ยหกสิบสี่ข่วยด้วยนั่นเอง ด้วยรูปแบบแห่งความจริง ของการเปลี่ยนแปลงหกสิบสี่แบบนี้เอง มันคือความจริงแท้ที่เดินคู่กับชีวิตคนเรา “อี้จิง” จึงสามารถชี้เส้นทางเดินที่ถูกต้องให้คนเราได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

อ้างอิง https://th.wikipedia.org

error: Content is protected !!