LOGO 888

ดูดวง โลโก้ ฮวงจุ้ย ทะเบียนรถ เบอร์โทรศัพท์

บริการรับดูฮวงจุ้ย

  1. อาจารย์จะแนะนำปรับ แก้ไขฮวงจุ้ย และตรวจดวงชะตาคนกับบ้านหรือร้านค้าของลูกค้าหน้างานจริง โดยแนะนำปรับแก้ไขลงผังให้เห็นชัดเจน
  2. ราคาค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าเดินทาง (ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ,ค่ารถในการเดินทาง)และค่าที่พัก, ค่าอาหาร 3 มื้อ สำหรับ 2 ท่าน(ซินแส+ผู้ช่วย) ซึ่งลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดและจัดส่งให้ทีมงาน
  3. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการก่อน ดูฮวงจุ้ยนอกสถานที่เป็นเงินสด(บาท)
  4. ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพ และปริมณฑล จะต้องชำระค่าบริการเดินทางเพิ่ม 1,000บาท”
error: Content is protected !!